Hatályba lépés: 2016-02-01
Utolsó módosítás: 2017-08-01

A Fórum használatának szabályai

 1. A Fórum üzemeltetője a Győr-Moson Sopron Megyei Mérnöki Kamara, adminisztrátora(i) a Kamara Elnöksége által mindenkor megbízott személy(ek). Az adminisztrátor(ok) kizárólag technikai kezelő(k), illetve moderátori tevékenységet végez(nek). Konkrét Fórum témában általában csak technikai bejegyzést tesz(nek), illetve amennyiben érdemi bejegyzés történik, azt előzetesen az Elnökséggel egyezteti(k).
 2. A Fórumot kizárólag a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara tagjai jogosultak használni. Az Adminisztrátor minden kamarai tag regisztrációjáról gondoskodik, és időszakos rendszerességgel intézkedik az új kamarai tagok automatikus regisztrációjáról. A regisztráció tényéről érintettek e-mail értesítést kapnak. Az automatikus regisztráció egyetlen feltétele, hogy a kamarai tag a központi kamarai adatbázisban élő e-mailcímmel rendelkezzen. Akinek ilyen adata nincs megadva, azt az MMK honlapján a saját adatainak frissítésével pótolhatja. A következő adatbázis frissítéskor már automatikus regisztrációja sikeres lesz – erről e-mail értesítést kap.
 3. A Fórum bejegyzései valós név alatt jelennek meg, mely szabályozás elsődleges célja a felelősen nem vállalható illetve nem kívánatos tartalmú, stílusú bejegyzések kiszűrése.
 4. A Fórum tagok (továbbiakban tagok) szem előtt tartják, hogy a Fórum elsődleges célja a kamarai tagok szakmagyakorlásával összefüggő véleményük közlése, egymás álláspontjának megismerése, a kamarai tagok szakmai munkájának támogatása, közösségi szellem elősegítése, mindez a szakmagyakorlás feltételeinek jobbítása, a kamarai tagok érdekvédelmének erősítése, a Kamara működésének elősegítése érdekében. Az ezen célokkal nem összeegyeztethető, illetve nem témába vágó bejegyzések nem kívánatosak.
 5. Tekintettel a Fórum közösségépítő céljára, illetve a mérnök kollégák szakmai együttműködésében szokványos gyakorlatra, a bejegyzésekben (kortól és nemtől függetlenül) a tegező forma - bár nem kötelezően alkalmazandó - általánosan elfogadottnak tekintendő, az egymás iránti tisztelet kifejezéséhez illeszkedő stílus mellett.
 6. A tagok kerülik az adott témához nem tartozó bejegyzéseket, törekednek a rövid, tömör, lényegre törő megfogalmazásra.
 7. A tagok tartózkodnak a másokat bármilyen módon sértő, személyeskedő, vagy vulgáris tartalmú és stílusú, szélsőséges megjegyzésektől, és a Kamara Etikai Szabályzatában foglaltakat szem előtt tarják. Tartózkodnak a politikai vagy más társadalmi csoportok nézeteinek terjesztésétől illetve kritizálásától.
 8. A tagok tiszteletben tartják egymás személyiségi jogait, nem élnek vissza személyes adatokkal. Nem közölnek olyan konkrét, személyes információkat (különösen más tagokról), melyek közlése őket hátrányosan érintheti, vagy közlésük nyilvánvalóan az érintett hozzájárulását igényelné.
 9. A fórumon közölt vélemények annak keretein kívül – az érintett(ek) tudomása és beleegyezése nélkül – sem idézetként, sem tartalmilag nem tehetők közzé. Fórumtag nem regisztrált személyek részére a fórumba betekintést nem nyújthat. Ilyen jellegű cselekmények súlyos visszaélésnek minősülnek, a fórumból történő AZONNALI KIZÁRÁSSAL járhatnak, illetve ETIKAI VIZSGÁLATI ELJÁRÁST vonhatnak maguk után.
 10. A Fórum adminisztrátora a Fórumszabályzatban (továbbiakban Szabályzat) foglaltak megsértőit figyelmeztetésben részesíti, súlyos illetve többszöri figyelmeztetés ellenére is ismétlődő esetben kizárja. A figyelmeztetés, kizárás tényéről a felhasználó értesítést kap.
 11. A bejegyzések tartalmáért a bejegyző felel. A Fórum bejegyzései előzetes adminisztrátori ellenőrzés nélkül jelennek meg, azonban az adminisztrátor időszakosan ellenőrzi a bejegyzéseket, és a Szabályzatnak nem megfelelő bejegyzéseket törölni jogosult.
 12. A tagoknak módjukban áll a véleményük szerint a Szabályzatnak meg nem megfelelő, vagy bármely más okból általuk problémásnak tartott bejegyzésekről az adminisztrátor felé értesítést küldeni, megfelelő indoklással. Az adminisztrátor az értesítést elbírálja, és szükség esetén törli a bejegyzést, illetve a bejegyzővel szemben a Szabályzatnak megfelelően jár el. Az adminisztrátor jogosult bármely bejegyzővel annak bejegyzésével összefüggésben felvenni a kapcsolatot egyeztetés céljából.
 13. A tagok javaslatot tehetnek új Fórum témákra. A témajavaslatot az adminisztrátor elbírálja, szükség szerint egyeztet a javaslattevővel, és amennyiben azt megfelelőnek tartja, intézkedik a téma megjelenéséről.
 14. Az adminisztrátor jogosult megítélni egy-egy téma aktualitását, a hozzá kapcsolódó tagi aktivitást, és ennek függvényében lezárhatja az adott témát. A lezárt téma olvasható marad, azonban hozzá új bejegyzés nem
 15. A tagnak lehetősége van a Fórum működésével, a témákkal, bejegyzésekkel kapcsolatban észrevétellel, javaslattal élni, melyet privát üzenet formájában tud eljuttatni az adminisztrátorhoz. Az adminisztrátor szükség szerint egyeztet az érintett taggal, és ezt követően intézkedik.
 16. A Fórum tagok a Fórum használatával elfogadottnak tekintik és magukra nézve kötelezőnek tartják a jelen Szabályzatban foglaltakat. Aki a regisztrációt követően bármikor úgy dönt, hogy nem kíván a Fórum tagja lenni, az jelezze ezt az Adminisztrátornak a Fórum felületen.
 17. A Fórum üzemeltetője jogosult a Szabályzat módosítására, melyről a tagoknak értesítést küld. A módosított Szabályzat hatálybalépését követő használat a tag részéről a módosított Szabályzat elfogadását jelenti.
Technikai útmutató a Fórum használatához

 1. A Fórumba 2017-08-01-ét követően automatikusan, rendszeres időközönként regisztráljuk a még nem regisztrált aktív kamarai tagokat. Erről az érintett e-mail értesítést kap a kamarai nyilvántartásban regisztrált e-mailcímére, melyben egy generált jelszót kap az első belépéshez. Belépést követően van mód további személyes adatok megadására illetőleg módosítására. Így pl. megváltoztatható az automatikus regisztrációkor kapott jelszó, lehetőség van továbbá egy rövid tájékoztató szöveg megadására is (gyakorolt szakterület, település, akár egy szlogen). Ezt a rövid tájékoztatót célszerűnek tartjuk kitölteni (bár nem kötelező), mivel így a hozzászólások is jobban értékelhetők pl. a fórumozó szakmagyakorlási helyzete alapján.
 2. Regisztrációt követően a Fórumba való belépés aazzal az e-mail cím megadásával történhet, melyre a tag az automatikus regisztráció értesítést kapta. Jelszóként az értesítő levélbenkapott jelszót kell megadni, mely belépést követően megváltoztatható.
 3. Belépést követően a Fórum kategóriákba rendezett módon jeleníti meg az egyes témákat. A kategóriákat a Fórum üzemeltetője határozza meg. Általános, illetve szakcsoportokra osztott kategorizálás történik, lehetővé téve az általános kamarai/mérnöki témák, illetve az egyes szakcsoportokhoz tartozó speciális témák elkülönítését.
 4. A jobboldali menüben váltani lehet, hogy mely kategóriákhoz tartozó bejegyzések jelenjenek meg (Fórumkategóriák). Ugyancsak váltani lehet a fórumstruktúra megjelenített szintjét a bejegyzések feletti sötétkék sávban megjelenő megfelelő elemszintre (Kezdőlap - kategória elnevezés - témaelnevezés) kattintva.
 5. Egyes témák esetében lehetőség van kedvencként történő megjelölésre egyenként (az adott témába belépve a téma cím mellett jobbra), vagy a kategória összes témájára vonatkozóan (a kategóriába belépve, a kategória neve felett). Ezen témák jelennek meg a bejelentkezést követően, és a rendszer kijelzi, hogy az utolsó bejelentkezés óta hány új bejegyzés történt az egyes témákban. Az automatikus regisztráció során az általános mérnöki témacsoport, illetve a kamarai jogosultság(ok)nak megfelelő szakcsoport(ok)nak a témacsoportja(i) kedvenc témaként kerülnek beállításra, mely ezt követően egyénileg bővíthető/változtatható.
 6. Beállítható, hogy a kedvenc témákban történő új bejegyzés esetén a fórumtag e-mailben értesítést kapjon (Beállítások menü). Ugyancsak lehetőség van egy egész kategória megfigyelésre történő megjelölésére is a kategória név mellett jobbra, mely esetben a kategórián belül új téma indításáról a felhasználó e-mail értesítést kap, illetve - az ebben a témacsoportban lévő témák automatikusan Kedvenc témává válnak. Az automatikus regisztráció során az előző pont szerinti témacsoportok automatikusan megfigyeltek lesznek, a bennük szereplő témák Kedvenc témák lesznek, az ezen témákban születő új bejegyzéseiről, illetve ezen témacsoportokban új téma születéséről a felhasználó e-mail értesítést kap. Ez a funkció bármikor kikapcsolható/módosítható. Valamely témacsoport későbbi megfigyeltté tétele a benne szereplő témákat és az itt később születő új témákat automatikusan Kedvenc témává teszi.
 7. Bejegyzés történhet egyszerű új bejegyzésként, vagy egy korábbi bejegyzésre történő hivatkozással. Utóbbi esetében az új bejegyzésbe egy link kerül, melyre kattintva az előzménybejegyzés megjelenik, így jobban követhető, mely bejegyzésre reagált a felhasználó. Utóbbit tipikusan olyan esetben célszerű alkalmazni, ha nem a legfrissebb, hanem egy korábbi bejegyzésre szeretnénk reflektálni. Egyébként minden bejegyzés bal felső sarkában egy egyedi azonosító szám szerepel, mely (célszerűen dátum- és bejegyző név megjelöléssel együtt) szintén alkalmas hivatkozásra. A bejegyzések szerkesztése során mód van szövegkiemeléseket használni (aláhúzás, döntött írás, vastagítás). Mivel a bejegyzések eleve névvel jelennek meg, azt aláírni nem szükséges.
 8. Törekedjünk a tömör, lényegre törő, világos megfogalmazásra a bejegyzésekben. Ennek érdekében a bejegyzések hosszát korlátoztuk 1000 karakterben. Ennél több karakter beírása esetén az üzenet nem küldhető el. A mindenkor beírt karakterek számát a rendszer kijelzi.
 9. A Fórum teljes tartalmában lehetőség van karaktersorra történő keresésre (Keresés menü). A jobb oldali menüben a keresés funkcióra kattintva beállítható, hogy a keresés mely kategóriára, témára, időtartamra szűkítve történjen, illetve hogy a keresés mely elemekre terjedjen ki (kategória, téma címe, bejegyzés szövege, bejegyző neve).
 10. Amennyiben új téma javaslata van, azt a jobboldali menüben kezdeményezheti, a javasolt téma cím, a választott (vagy akár újonnan javasolt) kategória megjelölésével, illetve rövid indoklással. A témajavaslat az adminisztrátorhoz érkezik be, ő pedig – szükség szerint egyeztetve a javaslattevővel - dönt a téma megnyitásáról.
 11. Amennyiben valamely tagnak egy adott bejegyzéssel problémája van (pl. az érvényes Szabályzatba ütközőnek ítéli meg), akkor ennek tényéről a bejegyzésnél lévő „Bejelentés” feliratra kattintva tájékoztathatja az adminisztrátort. Ekkor egy üzenő ablak jelenik meg, melyben röviden indokolhatja a bejelentés okát. A bejelentésről az adminisztrátor értesül, és elbírálja a bejelentés tartalmát, szükség szerint intézkedik.
 12. Lehetőség van bármely egyéb okból is közvetlenül felvenni az adminisztrátorral a kapcsolatot az „Üzenet az adminisztrátornak” menüpont alatt.
Bejelentkezés
Üdvözöljük a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara fórumán!